Coprinus comatus (Shaggy Mane)
Both photos are taken in the Mazomanie Wildlife Area