Opegrapha viridis, synonym Zwackhia viridis 
Photo was taken at Toft Point State Natural Area

Photo was taken at Moonlight Bay State Natural Area